Thielska Galleriet kan köpa tillbaka byggnaderna

Thielska Galleriet. Foto: Arild Vågen (Wikimedia Commons CC BY-SA 4.0)

Foto: Arild Vågen (Wikimedia Commons CC BY-SA 4.0)

Thielska Galleriet har fått en donation på 25 miljoner kronor för att återköpa museets byggnader från Statens Fastighetsverk. Donationen kommer från en utlandssvensk som vill vara anonym.

– Detta enastående bidrag är en kulturgärning som innebär att museets ekonomiska situation kan förbättras i grunden, säger Peter Egardt, ordförande i Stiftelsen Thielska Galleriet.

Riksdagen godkände den 16 juni att regeringen säljer Thielska Galleriets byggnader till stiftelsen för bokfört värde. Dessutom ställs krav på att en fond upprättas för skötsel och långsiktigt underhåll. Stiftelsen saknar de nödvändiga pengarna, men beskedet om positivt riksdagsbeslut fick donatorn att ställa upp med hela summan, 25 miljoner. Detta trots att han tidigare dragit sig ur, på grund av att beslut i ärendet har dröjt.

Stiftelsen ser betydande fördelar med att själva sköta byggnaderna. På 1980-talet donerade stiftelsen byggnaderna till staten, på grund av stora underhållsbehov. Sedan dess har hyreskostnaden bara ökat.

– Donationen ger förutsättningar både för långsiktig förvaltning av byggnadsminnesmärket och kan samtidigt ge ett överskott till verksamheten som kan användas för utställningar, program och annat som kommer publiken till del, säger Patrik Steorn, museichef på Thielska Galleriet.

Thielska Galleriet är ett konstmuseum med nordisk konst från sekelskiftet 1900, av konstnärsnamn som Edvard Munch, Anders Zorn, Carl Larsson, Eugène Jansson och många fler. Huset är ritat av Ferdinand Boberg, uppfördes under åren 1904–1907 och är beläget på Blockhusudden, längst ut på Djurgården i Stockholm. Det byggdes som privathem för bankiren och konstsamlaren Ernest Thiel (1859–1947) och hans familj, med särskilda salar för konstsamlingen. År 1924 bildades museet och sedan dess visas den permanenta samlingen och tillfälliga utställningar i de tidsenliga interiörerna.

(2020-07-06)