Linköpings invånare uppmanas att skriva dagbok nästa vecka och deras innersta tankar samlas sedan i ett unikt forskningsmaterial för eftervärlden. Det är Östergötlands Arkivförbund som bjuder in till sin årliga dagboksvecka. [SR Östergötland]

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=160&artikel=3097767