Skebobruks Museum i Roslagen har utsetts till Årets arbetslivsmuseum. Bakom priset står Arbetets museum, Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd, Statens Försvarshistoriska museer och Sveriges Järnvägsmuseum. Det är första gången priset delas ut, och tanken med priset är att uppmärksamma och uppmuntra de 1400 arbetslivsmuseer som finns runt om i Sverige.

”Skebobruks Museum har skapat en kulturell turistattraktion av stort värde för orten och dess omgivning. För drygt tio år sedan samlades ideella krafter i Skebobruk för ett rädda det förfallna museet och ge det nytt liv. Museiföreningen visar prov på gott museihantverk, kreativitet och gott kunskapsbevarande. Man använder nutidens tekniker för att berätta om brukets historia. Föreningens styrelse har en god blandning av män och kvinnor och föreningen arbetar aktivt för att även kvinnors arbete skall synliggöras. Museiföreningen har lagt ner mycket arbete på att göra det omgivande samhället delaktigt i museiverksamheten. Bland annat har man genomfört spännande pedagogiska satsningar mot skolan.”Juryn motiverar sitt beslut så här:

Priset Årets Arbetslivsmuseum instiftades i våras och under sommaren har nomineringarna droppat in. Elva arbetslivsmuseer har nominerats. Torsten Nilsson, arbetslivsintendent på Arbetets museum, har varit med i juryarbetet:

– Jätteroligt att vi fick så många nomineringar till denna första gång vi delar ut priset. Vi har tittat på en rad olika kriterier i urvalsprocessen. Hur arbetar arbetslivsmuseet med långsiktiga strategier, ideellt engagemang, stabilitet, kunskapsbevarande, utställningsverksamhet, genusperspektiv, pedagogiskt arbete, tillgänglighet. Och inte minst wow-effekten – vi vill ju hitta och lyfta fram goda exempel som kan inspirera andra engagerade eldsjälar som håller liv i våra arbetslivsmuseer. Det är viktigt att ge beröm och uppmuntran så att arbetet kan fortsätta.

Det museum som utses till Årets arbetslivsmuseum vinner äran och allas respekt, en emaljskylt med det egna namnet och texten Årets arbetslivsmuseum samt prissumman 20 000 kronor, berättar Torsten Nilsson.

Skebobruks Museum berättar om Skebo Bruk som är en av Upplands äldsta järnbruk. Här tillverkades stångjärn. Skebobruks Museum berättar om bruket och om samhället som växte upp kring bruket. Museiföreningen består av cirka 250 medlemmar varav drygt 50 stycken deltar aktivt och utan ersättning i byggnadsarbeten, guidningar, textilarbeten och genomförande av arrangemang som utställningar, hemvändardag och julbasar.

Övriga nominerade var Landeryds Järnvägsmuseum, Motala motormuseum, JP Johansson Museum, Tremastskonaren Ingo, Drängsmark ångsåg, s/s Nalle, Dyvelstens flottningsmuseum, Hällsta jordbruksmuseum, Lesjöfors museum och Östra Södermanlands järnväg.