Fler besök på de centrala museerna 2019

Nordiska museet. Foto: Karolina Kristensson/Nordiska museet

Nordiska museet. Foto: Karolina Kristensson/Nordiska museet

Antalet besök på de centrala museerna och Riksantikvarieämbetets besöksmål ökade med 21 procent förra året. En stor del av ökningen beror på att Nationalmuseum återigen var öppet, men de övriga museerna ökade med 9 procent.

Det är Myndigheten för kulturanalys som presenterat ny besöksstatistik för de centrala museerna, Riksantikvarieämbetets besöksmål och Forum för levande historia. Statistiken är en del av regeringsuppdraget att följa besöksutvecklingen på museerna.

Under 2019 registrerades sammanlagt nästan 9 miljoner besök vilket alltså är en ökning med 21 procent jämfört med 2018.  Besök räknas genom antalet anläggningsbesök, och om anläggningsbesök inte rapporterats används verksamhetsbesök.

En stor del av ökningen beror på återöppnandet av Nationalmuseum hösten 2018. Under 2019 hade museet drygt 0,8 miljoner besökare. Om man bortser från Nationalmuseums nya besökare ökade antalet besök på de övriga museerna med 9 procent jämfört med 2018. Jämfört med 2015, året innan fri entré-reformen, är ökning 2,6 miljoner besök, vilket motsvarar ungefär 40 procent.

Precis som under 2018 hade Vasamuseet och Skansen flest besök 2019, med 1,5 respektive 1,4 miljoner verksamhetsbesök, följt av Nationalmuseum med drygt 0,8 miljoner anläggningsbesök. Bland de museer som räknar antalet barn som besöker museet hade Tekniska museet och Forum för levande historia störst andel barn bland besökarna 2019, 51 respektive 46 procent.

I statistiken ingår Arbetets museum, Armémuseum, Etnografiska museet, Flygvapenmuseum, Forum för levande historia, Gamla Uppsala museum, Glimmingehus, Hallwylska museet, Historiska museet, Härkeberga kaplansgård, Julita gård, Kungliga Myntkabinettet, Livrustkammaren, Marinmuseum, Medelhavsmuseet, Moderna museet Malmö, Moderna museet Stockholm (tillsammans med ArkDes), Nationalmuseum, Naturhistoriska riksmuseet, Nordiska museet, Scenkonstmuseet, Sjöhistoriska museet, Skansen, Skoklosters slott, Svindersvik, Tekniska museet, Tumba bruksmuseum, Tyresö slott, Vasamuseet, Världskulturmuseet och Östasiatiska museet

”Besöksutveckling för de centrala museerna 2019” kan laddas ner här.

(2020-04-30)