Fler k-märkta fritidsbåtar

Motorbåten Saraband. Foto. Mats Nygård

Motorbåten Saraband från 1914. Foto. Mats Nygård

När sjösättningarna pågår som bäst på landets båtklubbar presenterar Sjöhistoriska museet de sex fritidsbåtar som blivit k-märkta i år. Bland båtarna finns Lage Eklunds Söderköpingsbygge Ina från 1960, en båt som dess första ägare använde i över 40 år. Klinkbyggda Saxemarabygget Piraya har både motor och originalseglen från byggåret 1958 i behåll.

– Tack vare att båtägarna själva ansöker om k-märkningen är det alltid olika karaktär på båtarna. Här finns olympiaseglarens egen lilla släpjolle Snappopp samtidigt som de påkostade Petterssonbåtarna Eje och Saraband, säger Fredrik Blomqvist, intendent på Sjöhistoriska.

Sedan starten 2009 har Sjöhistoriska museet k-märkt 189 fritidsbåtar. Till de generella reglerna för vilka båtar som kan k-märkas hör att de ska vara byggda till och med år 1965, vara i gott skick och ha en väldokumenterad historia.

– De k-märkta fritidsbåtarna är pärlor som fortfarande används till sitt syfte. Samtidigt är det ett älskat levande kulturarv som upprätthålls av privatpersoner, säger museichefen Mats Djurberg.

Följande 6 fritidsbåtar har i år k-märkts av Sjöhistoriska museet:

  • Motorbåten Eje, Stockholm
  • Kustkryssaren Freja, Västra Frölunda
  • Motorbåten Ina, Sannäs
  • Motorseglaren Piraya, Lidköping
  • Motorbåten Saraband, Stockholm
  • Släpjollen Snappopp, Vaxholm

(2024-06-09)

Se även Sjöhistoriska museet k-märker sju fritidsbåtar (2023-07-13)