Kungliga Myntkabinettet öppnar igen – som Ekonomiska museet

Ett av Sveriges äldsta museer öppnar snart igen efter en flytt och byter samtidigt namn till Ekonomiska museet – Kungliga myntkabinettet. Den 20 november öppnar museet de nya lokalerna på Narvavägen 13-17 i Stockholm.

– Ekonomiska museet blir en plats för ekonomiskt lärande där historien, samtiden och framtiden finns med. Grunden är fortfarande Kungliga myntkabinettets fantastiska samlingar, men nu breddar vi vår verksamhet. Med vår nya inriktning hoppas vi väcka nyfikenhet och locka fler besökare, säger museets chef Cecilia von Heijne.

Ekonomiska museet kommer att dela byggnad med Historiska museet. Den 20 november öppnar Ekonomiska museet med den första utställningen Hyperinflation – ofrivilliga miljonärer och värdelösa pengar. I utställningen förflyttas vi till en plats där det råder hyperinflation. Här möter vi samtida och historiska exempel i gestaltade rum, föremål och fakta tillsammans med moraliska dilemman och frågeställningar. Utställningen visas till den 1 oktober 2021.

– Vi ser fram mot att öppna vårt museum i november. Med det nya namnet Ekonomiska museet vill vi visa på bredden i vår verksamhet. Ekonomi och pengar angår oss alla. Kunskap i ekonomi är en demokratifråga, säger von Heijne.

Genom utställningar, föreläsningar och andra aktiviteter lyfter museet fram föremål och ekonomiska teman – på museet och digitalt. Det kan handla om privatekonomi, konsumtion och sparande, om entreprenörskap, ekonomisk historia eller aktuella samhällsekonomiska frågor. Museets stora utställning om Sveriges ekonomiska historia öppnar 2022. Här kommer även ett ekonomilabb för skola, barn och unga att finnas.

– Vi satsar extra på barn, ungdomar och skola och att nå ut i hela landet, säger Cecilia von Heijne.

I museets samlingar finns 650 000 föremål – mynt, sedlar, medaljer och andra föremål som kan berätta om ekonomi och handel, om historia och kultur.

(2020-10-06)

Se även Cecilia von Heijne ny chef för Kungl. Myntkabinettet (2019-12-17) och Miljonkuppen på Myntkabinettet blir TV-dokumentär (2020-01-30)