Bo Eriksson får Sveriges största historiepris

Hertig Karls historiepris tilldelas i år Bo Eriksson. Han får priset för att han ”förmedlat väsentlig historisk kunskap till en bred allmänhet” och ”etablerat sig som en kunnig populärhistoriker av främsta klass”.

Bo Eriksson är 39 år och fil.dr i historia vid Stockholms universitet. Han disputerade vintern 2008 och är en mångsysslare inom ämnet historia. Han skriver böcker, artiklar och håller föredrag, han undervisar på universitetet, har styrelseuppdrag med mera.

– För mig är historia mer än en massa fakta; det är existentiellt, säger Bo Eriksson. Det förflutna utgör en sådan viktig del av min identitet att jag inte kan välja bort den, bara förhålla mig till den.

– Det är egentligen den grundläggande insikten, att människan i historien delar vissa levnadsvillkor med oss idag och att det går att få en förståelse för hur det var förr, som jag velat ge till läsarna. Jag är en varm anhängare av folkbildning, att den som vet något gärna får dela med sig av sina kunskaper.

Juryn skriver i sin motivering att Bo Eriksson ”genom sina insiktsfulla och populärt hållna böcker om statsmän och krig i 1500- och 1600-talens Sverige förmedlat väsentlig historisk kunskap till en bred allmänhet. I boken Lützen 1632. Ett ödesdigert beslut skildras inte bara slagets utveckling och de militära strategierna på ömse sidor, utan också hur det svenska samhället fungerade vid den tiden och den krigskultur som då rådde. På så sätt har boken bidragit till att vidga förståelsen för och öka kunskapen om en viktig epok i svensk historia.

Erikssons senaste bok är I skuggan av tronen – en biografi över Per Brahe den äldre (1520-1590). ”Brahes och den svenska adelns roll för att Vasakungarna skulle kunna upprätthålla regentskapet tecknas förtjänstfullt mot en bakgrund av tidens förhållanden. Bo Eriksson har genom dessa böcker etablerat sig som en kunnig populärhistoriker av främsta klass”, anser juryn.

Hertig Karls pris är Sveriges största historiepris och prissumman är 50 000 kronor. Det delas ut av Nyköpings kommun och Sörmlands museum till ”historiker eller annan som, utan att göra avkall på fackmässig korrekthet, lyckats föra ut historiska kunskaper och forskningsresultat i en vidare krets så att intresset för ämnet ökat”.

Priskommittén har bestått av ordförande i Svenska Historiska Föreningen, docent Kirsti Niskanen, överintendent Agneta Lundström, professor Lars Nilsson och professor emeritus Jarl Torbacke. Priset delas ut under hertig Karls marknad på den 15 augusti.

Hertig Karls pris har tidigare tilldelats:

2008: Eva Österberg
2007: Max Engman
2006: Marie-Christine Skuncke
2005: Anders Björnsson
2004: Maja Hagerman
2003: Gunnar Wetterberg
2002: Cecilia Björk och Laila Reppen
2001: Dick Harrison
2000: Mats G Larsson
1999: Arne Jarrick
1998: Karin Johannisson
1997: Michael Nordberg
1996: Hans Furuhagen
1995: Hans Villius och Olle Häger
1994: Aleksander Loit