Förfallet 1700-talshus dolde medeltida husgrund

För drygt en vecka sedan revs det hus som i folkmun kallades ”Porrhuset” på Mäster Johansgatan 7 i Malmö. Huset som uppfördes på 1700-talet var i för dåligt skick för att bevaras, men ett liknande hus kommer att byggas på samma plats. Rivningsarbetena har övervakats av Malmö Kulturmiljö och det visade sig att huset delvis var byggt på betydligt äldre husgrunder.

I kvarteret Liljan på Gamla Väster i Malmö skall Riksbyggen uppföra nya bostäder. Sedan de arkeologiska undersökningarna avslutades i november 2004 har arkeologerna arbetat med att analysera resultaten från de omfattande undersökningarna 2003–2004. Inför byggstarten revs det förfallna huset på Mäster Johansgatan.

Platschef Ann-Britt Falk berättar att rivningen avslöjade en spännande historia:

– Fundamentet av gråsten som huset var byggt på är betydligt äldre än det gula huset från 1700-talet. Grunden har använts under många hundra år och byggts om och bättrats på vid behov. Den äldsta lämningen är ett fundament till en spis som troligen byggdes under 1400-talet.

Under en grundsten i direkt anslutning till eldstaden hittades en kanna som tillverkats i staden Siegburg, som ligger i västra Tyskland. Det medeltida huset har varit något smalare än ”Porrhuset”. Vid olika tillfällen utvidgades huset åt både norr och väster.

Det senmedeltida huset revs under 1700-talet för att ge plats till ”Porrhuset”. Från början hade det bara en våning. Spåren efter en äldre takstol avtecknar sig tydligt i grannhusets fasad. Under 1800-talet genomgick huset en grundlig ombyggnad och försågs även med en övervåning.

Malmö Kulturmiljö kommer att övervaka de fortsatta byggnads-arbetena i kvarteret Liljan.

– Genom att dokumentera de lämningar som kommer fram kan vi få ny och viktig kunskap om Malmös äldre historia. Vi förväntar oss bland annat att hitta rester efter sillberedning och bebyggelse som kan knytas till Skånemarknaden. Möjligen kan lämningarna vara så gamla som från 1100- och 1200-talen, det vill säga från perioden före det att Malmö var en stad, berättar Ann-Britt Falk.

(2006-01-21)