Ett bygge i centrala Norrköping ger arkeologerna förhoppningar om att få ny kunskap om Norrköpings utveckling under 1500- och 1600-talen. Det har skett få utgrävningar i området och den arkeologiska kunskapen är idag mycket begränsad. [SR Östergötland]

https://sverigesradio.se/artikel/3072913