Förintelsens vittnesmål förbisedda av forskare

Trots tillgängliga arkivsamlingar med insamlade vittnesmål och berättelser använder forskare sällan de överlevandes skildringar i vetenskapliga undersökningar. Det visar en ny rapport från Forum för levande historia, författad av historikern Malin Thor Tureby vid Malmö universitet och kulturvetaren Kristin Wagrell vid Linköpings universitet.

Den nya rapporten Vittnesmål från Förintelsen och de överlevandes berättelser undersöker hur vittnesmål från Förintelsens överlevande definierats, samlats in och använts under perioden 1939–2020. Det är den första kartläggningen i sitt slag som gjorts av överlevandes vittnesmål i Sverige.

Rapportförfattarna visar att ämnesområdet inte är tillräckligt beforskat. Trots att det finns tillgängliga arkivsamlingar med insamlade berättelser vid flera institutioner, både i Sverige och utomlands, använder forskare sällan överlevandes vittnesmål i sina avhandlingar och vetenskapliga undersökningar.

– Den här rapporten ger oss ny kunskap om hur de överlevande från Förintelsen har vittnat om sina upplevelser sedan 1945 till idag. Den visar på förändringar och mångfald i berättandet, och belyser därmed mångsidigheten i den samtida verkligheten, säger överintendent Ingrid Lomfors vid Forum för levande historia.

Rapporten slår också hål på myten om de tysta överlevande som efter krigsslutet och flera decennier framåt aldrig vittnade om vad de upplevt. Det stämmer inte, menar rapportförfattarna, som hänvisar till en rad samlingar och dokumentationer av vittnesmål som gjorts i flera länder, inklusive Sverige. Det mesta som samlades in i tidigt skede gjordes av de överlevande själva.

Sedan flera år tillbaka leder Forum för levande historia ett nätverk bestående av organisationer som arbetar med vittnesmål. Under 2021 kommer myndigheten att inom ramen för ett regeringsuppdrag arbeta med att samla in vittnesmål och berättelser inför inrättandet av ett museum om Förintelsen. Rapporten Vittnesmål från Förintelsen och de överlevandes berättelser kan laddas ned kostnadsfritt här.

(2020-12-11)