Fort i Stockholms skärgård nya byggnadsminnen

Regeringen har idag beslutat om statligt byggnadsminne för ett antal försvarsanläggningar i Stockholms skärgård.

Det första är Siarö fort, Kyrkogårdsön, Österåkers kommun. Enligt 1914 års försvarsbeslut skulle Stockholms kustförsvar förstärkas med en yttre befästningslinje i den trängsta delen av Furusundsleden, som vid denna tid var den strategiskt viktigaste punkten i inloppet till Fortet började byggas 1916, men var färdigt först 1924.

1939 förlorade Siaröfortet sin ursprungliga betydelse. Under andra världskriget användes det av marinen som förläggning och förråd. Under 1950-talet lades fortet i ”malpåse”. Statens Fastighetsverk övertog anläggningen 1993. Fortet är idag upprustat och tillgängligt för besökare.

Siaröfortet är en representativ och mycket välbevarad försvarsanläggning som visar hur svensk fortifikation med dåtidens moderna teknologi byggde ett kustartillerifort under 1920-talet.

Det andra byggnadsminnet är Oscar-Fredriksborgs fästning, på Rindö i Vaxholms kommun. Fästningen har utgjort en del av det fasta försvaret av huvudstaden. Anläggningen ingår i en serie av äldre befästningar, som inleddes med uppförandet av Fredriksborgs tornbefästning 1726–1733 och vars uppgift var att försvara den smala passagen vid Oxdjupet. Oscar-Fredriksborgs fästning representerar, på samma sätt som Vaxholms kastell, ett fortifikatoriskt tänkande grundat på fasta batterier skyddade i fort. I allt väsentligt är fästningens byggnadsverk och fasta konstruktion bevarade.

Fästningen har ett betydande dokumentvärde. Dess olika delar illustrerar försvarstekniska anläggningar och konstruktioner. Anläggningen är tillgänglig för allmänheten och har därigenom ett pedagogiskt värde.

(2002-12-05)