Ta hem en fregatt från 1700-talet

Tack vare ekonomiskt bidrag från Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm har Sjöhistoriska museet kunnat börja bygga upp Internet-tjänsten ChapmanNet. Namnet kommer från skeppsbyggmästaren Fredric Henric av Chapman (1721–1808), Sveriges troligen internationellt mest kände skeppsbyggare.

”Målet med ChapmanNet är att våra besökare, både på museet eller via Internet, ska kunna ta del av arkivens skatter och se sådant som normalt inte finns utställt eller håller för daglig hantering. Via ChapmanNet kan man ’ladda ner’ en hel fartygsritning från 1760-talet utan konserveringsinsatser eller dyra inköp via antikvariat”, skriver Sjöhistoriska museet.

Först ut är Fredric Henric av Chapmans planschverk Architectura Navalis Mercatoria. År 1765 sökte Chapman permission från sitt arbete som chefskonstruktör för skärgårdsflottan vid Sveaborg för att under ett par år ägna sin tid åt Architectura Navalis Mercatoria, en sammanställning av vad han ansåg vara exempel på sin tids bästa och intressantaste fartyg. År 1768 publicerades verket. Boken innehåller sextiotvå stick med ritningar av fartyg och båtar, både svenska och utländska. Några hade Chapman själv konstruerat men många är också fartyg eller båttyper han sett under sina resor eller i sina omgivningar och funnit intressanta. Här finns allt från örlogsfartyg till skutor och små fiskesumpar.

Inom kort kommer ChapmanNet att utökas med texter till Architecturan på franska och engelska, de språk Chapman själv lät trycka innehållsförteckningarna på.

(2000-05-15)