Inom några år skall man inte längre behöva betala för att se arkivhandlingarna i Riksarkivets digitala forskarsal. ”Mitt uppdrag är att se till att användandet av det svenska kulturarvet ökar”, säger riksarkivarie Björn Jordell, som känner stort stöd från regeringen i processen . [HD]

https://www.hd.se/2012-03-26/ratten-till-det-svenska-kulturarvet