Fyrtio år med Landstinget Dalarna

I samband med kommunallagarnas 100-årsjubileum 1962 gav Kopparbergs läns landsting, i likhet med flera andra landsting, ut en jubileumsskrift. Den utkom 1963 under namnet ”Kopparbergs läns landsting – en berättelse om dess verksamhet under 100 år 1863–1962”. Det är en omfattande utgåva som kronologiskt beskriver landstingets verksamhet.

Expansion och omprövning. Fyrtio år med Landstinget Dalarna skildrar dalalandstingets moderna historia. Sedan början av 1960-talet har Kopparbergs läns landsting inte bara bytt namn till Landstinget Dalarna. Inom vården, landstingets främsta ansvarsområde, saknar tiden efter 1970 motstycke.

Den mest påtagliga förändringen i Landstinget Dalarna är beslutet att införa Dalamodellen 1991, som innebar att landstinget gick från en centralistisk organisation till en markerat decentraliserad. Boken redovisar även fyrtio år av landstingsengagemang inom kulturen samt forskning och utbildning.

Bokens redaktionskommitté har bestått av professor Maths Isacson (huvudredaktör), docent Anna Götlind, rektor Leif Borgert och fil.kand Staffan Nilsson. Ett tjugotal författare medverkar.

Isacson, Nilsson, Götlind och Borgert (red):
Expansion och omprövning. Fyrtio år med Landstinget Dalarna
Landstinget i Dalarna/Gidlunds förlag
319 sidor, inbunden, illustrerad
Utkom 2003

Nominerad som Årets bok om svensk historia 2003.