Industrimannen och samhällsbyggaren Olof Söderberg

Olof Söderberg (1872–1931) var en framstående aktör inom flera centrala nätverk i det svenska näringslivet under början av 1900-talet. Han hade ledande positioner i flera svenska storföretag och organisationer och var med att ta initiativ till centrala institutioner som Handelshögskolan i Stockholm och det moderna tjänstepensionssystemet.

Som huvudperson i en av Sveriges stora affärsdynastier har han hittills varit förvånansvärt okänd för allmänheten och forskningen. Denna biografi bygger på ett stort antal tidigare outnyttjade primära källor och vill visa på Olof Söderbergs centrala position i Sveriges näringslivshistoria.

Benito Peix Geldart är disputerad historiker och forskare vid Centrum för Näringslivshistorias forskningssekretariat. Han har tidigare utkommit med Stålpionjären. Historien om Pelle Söderberg 1836–1881.

Benito Peix Geldart:
Olof Söderberg – handelsledare, industriman, samhällsbyggare
Förlaget Näringslivshistoria
Utkom 2023