Gösta Berg-medaljen till Staffan Helmfrid

I dag delas årets Gösta Berg-medalj ut till professor emeritus Staffan Helmfrid som gjort framstående insatser på de områden som Gösta Berg företrädde: folklivsforskning, kulturminnesvård och nordeuropeisk arkeologi.

– Staffan Helmfrid medaljeras för sin banbrytande forskning rörande agrarlandskapet och för att ha lyft fram landskapet som kulturarv, säger Johan Nordenfalk, ordförande i Kungl. Patriotiska Sällskapet.

Ordförande Johan Nordenfalk överlämnar medaljen till Staffan Helmfrid. Foto: Henrik Montgomery/Scanpix
Ordförande Johan Nordenfalk lämnade över medaljen till Staffan Helmfrid.
Foto: Henrik Montgomery/Scanpix.

Helmfrids forskning har främst inriktats på svenskt agrarlandskapet och samhällsgeografi. Han har medverkat i skapandet av ett tvärvetenskapligt europeiskt forskarnätverk, som i 30 år genomfört ett stort antal vetenskapliga symposier och publikationer. Tyngdpunkten har alltmer kommit att ligga på bevarandet av landskap som kulturarv från det förindustriella samhället.

– Jag är överraskad och glad, säger Staffan Helmfrid. Jag har haft en hel del med Gösta Berg att göra, bland annat utnämndes vi samtidigt till hedersdoktorer i Helsingfors. Som vetenskaplig huvudredaktör för flerbandsverket Sveriges Nationalatlas och temaredaktör för två av banden har han medverkat till att utveckla tematisk kartografi och till att sprida kunskap om landets geografi.

Staffan Helmfrid disputerade 1962 vid Stockholms universitet på avhandlingen Östergötland ”Västanstång”. Studien über die ältere Agrarlandschaft und ihre Genese. Han utnämndes 1969 till professor i kulturgeografi med ekonomisk geografi och var 1978-1988 Stockholms universitets rektor. Han är ledamot av Kungl. Vitterhetsakademien, under en period även dess sekreterare, av Kungl. Vetenskapsakademien, där han varit vice preses, samt av Academia Europaea. Han har haft många expert- och styrelseuppdrag. Hit hör dem som ordförande i Riksbankens Jubileumsfond, sekreterare i Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur och ledamot av Skansenstyrelsen. Numera riktar Helmfrid alltmer sin landskaps- och bebyggelseforskning mot hemorten, Vallentuna.Gösta Berg-medaljen. Foto: Kajsa Hartig.

Gösta Berg, vars medalj tillkom på hans 80-årsdag 1983, var i många år styresman för Nordiska museet och Skansen. Han var dessutom Kungl. Patriotiska Sällskapets ordförande 1973-1988. Medaljen är i silver med Gösta Bergs drag i profil och mottagarens namn ingraverad på kanten.

Förra årets Gösta Berg-medalj tilldelades docent Sten Rentzhog.

(2010-12-08)