En entreprenör grävde ett ledningsschakt rakt igenom ett gravfält vid Ottarshögen i Vendel. En efterundersökning visar att ingen större arkeologisk skada är skedd. [UNT]

https://unt.se/tierp/gravde-rakt-genom-gravfalt-2409197.aspx