Ett vrak utanför Kastellholmen i Stockholm har dragit blickarna till sig vid extremt lågvatten. Men längs bottnen mellan Skeppsholmen och Kastellholmen ligger det fullt av skeppsvrak och andra lämningar från olika epoker. Sjöhistoriska museets marinarkeologer undersöker nu området och redan första dagen hittade de flera okända vrak.

– Det här är rena skeppskyrkogården, säger Jim Hansson, marinarkeolog på Sjöhistoriska museet, som är en del av Statens maritima museer.

– Hela området är fullt med vrak. En hel del redan kända men redan första dagen träffade vi på flera okända lämningar. Här finns vrak av många slag och storlekar och rika kulturlager som kan berätta mycket om stadens och flottans historia, säger Jim Hansson.

En anledning till de många vraken är att fartyg sänktes på rad för att användas som brofundament. Det var också en plats där det var lätt att hugga upp och göra sig av med uttjänta fartyg. På 1600-talet flyttades flottans varv till Skeppsholmen (dessförinnan kallad Lustholmen). Här byggdes och förvarades många av flottans fartyg tills basen flyttades till Karlskrona. Men området rustades åter för skärgårdsflottan på 1700-talet. Flottan har sedan haft verksamhet här fram till 1969.

Marinarkeologernas kartläggning av det sydliga området mellan Skeppsholmen och Kastellholmen görs inför de geotekniska undersökningar med provborrningar som behövs för anläggningen av den nya tunnelbanesträckningen mellan Kungsträdgården och Nacka.

– Vi undersöker och dokumenterar området för att hitta säkra platser för borrningarna. Samtidigt hoppas vi få en tydligare bild av hur området sett ut och hur många vraken är. Det finns spännande uppgifter bland annat om att det ska ligga så kallade prisskepp från 1600- och 1700-talet här, säger Jim Hansson.

Arbetet kan följas via Marinarkeobloggen.