Hertig Karls pris till Mats G. Larsson

Hertig Karls pris på 50 000 kronor har i år tilldelats arkeologen fil.dr Mats G. Larsson. Pristagaren har skrivit en rad populärvetenskapliga böcker om vikingatiden, bland annat Ett ödesdigert vikingatåg. Ingvar den vittfarnes resa 1036-1041 och Svitjod. Resor till Sveriges ursprung.

Ur juryns motivering: ”Mats G. Larsson får priset för att han förmedlat en tydlig bild av de mytomspunna vikingarna, hemmavid och på färderna mot Ryssland och till Vinland, dagens Nordamerika. Han har plockat fram deras historia ur arkeologiska lämningar, som han kombinerat med skrivna eller ristade berättelser och sagor från Norden eller andra länder, och har själv rest i vikingarnas spår för att klartgöra sina slutsatser. Han har skrivit god historia i vilken han balanserat väl mellan en vetenskaplig och populär framställning.”

Hertig Karls Pris tilldelas historiker eller andra som utan att göra avkall på fackmässig korrekthet lyckas föra ut sina forskningsresultat till en vidare krets och ökat intresset för ämnet. Bakom priset står Nyköpings kommun och lokala företag.

(2000-08-14)