Nordiska museet köpte Årstafruns ring

Nordiska museet har ropat in ”Årstafruns ring” för 80 000 kronor på Uppsala Auktionskammares internationella kvalitetsauktion. Ringen har ett miniatyrporträtt av Märta Helena Reenstierna (1753–1841), känd som ”Årstafrun”, en av Sveriges mest kända dagboksförfattare. Hittills har ingen vetat hur hon såg ut, då inga porträtt funnits sparade.

Miniatyrporträtt av Märta Helena Reenstierna (1753-1841), känd som "Årstafrun".
Foto: Uppsala Auktionskammare

Nordiska museets ville ha porträttet i sina samlingar eftersom museet äger de berömda dagböckerna i original. Hennes dagliga anteckningar mellan 1793 och 1839 är en viktig kunskap till hur livet i Sverige tedde sig vid tiden. I dagboken finns antecknade händelser på gården, i grannskapet och i staden. Genom denna ”journal”, som Märta Helena Reenstierna förde fram till 87 års ålder, har hon blivit känd som ”Årstafrun”. Dagboken, som omfattar ett stort antal volymer – renskrivna cirka 5 000 maskinskrivna sidor – ärvdes inom hennes familj och överlämnades 1946 till Nordiska museet som gåva.

Många har aktivt visat en önskan att Nordiska museet skulle förvärva ringen och skänkt stora och små summor till den insamling som museet drog igång för några veckor sedan.

– Det är fantastiskt att idag kunna berätta att många av museets egna medarbetare lämnat bidrag till insamlingen. Man har verkligen velat att ringen skulle komma dit där den rätteligen hör hemma, säger Nordiska museets styresman Christina Mattsson.

Så snart köpet är avslutat kommer ”Årstafruns ring” att exponeras på museet.

(2008-12-04)