Alliansen tog bort fri entré till museer

I dag presenterade den nya regeringens första kulturpolitiska budget. Budgeten omfattar drygt 6 miljarder kronor för kultur-området och förändringar för bland annat de statliga museerna där den fria entrén försvinner.

Museerna är en del av vårt gemensamma minne som förmedlar kunskap och levandegör historien, framhåller regeringen. Kulturarvet är särskilt viktigt för barn och ungas utveckling och det egna skapandet. Regeringen menar att frientréreformen som infördes för två år sedan flyttade fokus från museernas långsiktiga arbete till en fixering vid besökssiffror. Med dagens budget ligger den fria entrén för barn och unga upp till 19 år fast, samtidigt som museerna ges ökad möjlighet för egna prioriteringar. Regeringen prioriterar däremot inte fri entré för vuxna.

I budgetpropositionen anpassas museernas ekonomiska kompensation till dessa förutsättningar. Av den tidigare kompensationen på 96 miljoner kronor till de centrala museerna för fri entré, föreslår regeringen att museerna fortsatt ska kunna tillgodoräkna sig 53 miljoner kronor.

Från och med nästa år för bland annat dessa museer mer pengar:

* Statens maritima museer 2 miljoner kronor för bevarande av regalskeppet Vasa.
* Statens försvarshistoriska museer 2 miljoner kronor för bevarandet av den nedskjutna DC 3:an.
* Skansen 2 miljoner kronor för reparationer, underhåll och investeringar.
* Naturhistoriska riksmuseet 1 miljon kronor för bevarande av samlingarna.

Regeringen tänker tillsätta en nationell koordinator för museiområdet. Med större samverkan inom vissa områden kan såväl kvalitativa som finansiella vinster förväntas. Regeringen kommer att utforma uppdraget i dialog med museisektorn.

(2006-10-16)