Franciskanernas kloster i Linköping är återfunnet. Mitt på Hospitalstorget har arkeologerna hittat metertjocka murar och ett kalkstensgolv. I 250 år har man trott att klostret låg på ett helt annat ställe i Linköping, vid biskopsgården norr om domkyrkan. [ÖC]

Utgrävningen vid Hospitalstorget i Linköping. Foto: Östergötlands museum

Utgrävningen vid Hospitalstorget i Linköping.
Foto: Östergötlands museum.


https://corren.se/nyheter/linkoping/artikel/har-ar-det-forsvunna-klostret/l69z9dwl