Hembygdsrörelsen hårt drabbad av coronapandemin

Karlbergs hembygdsgård. Foto: Bengt Oberger (Wikimedia Commons CC-BY-SA-4.0)

Karlbergs hembygdsgård. Foto: Bengt Oberger (Wikimedia Commons CC-BY-SA-4.0)

Sveriges hembygdsföreningar drabbades hårt av coronapandemin under 2020. Antalet genomförda evenemang och aktiviteter sjönk till en tredjedel och besöksantalet till en femtedel jämfört med ett normalår.

– Det är väldigt tråkigt att coronapandemin har hindrat människor från att träffas och delta i aktiviteter. Det gäller föreningarnas egna medlemmar men också de runt 4 miljoner besökare som vanligtvis brukar dela i medlemsföreningarnas evenemang och aktiviteter, säger Jan Nordwall, generalsekreterarare för Sveriges hembygdsförbund.

Siffrorna som kommer från Sveriges hembygdsförbund statistik för 2020 visar också att de ekonomiska förlusterna varit stora. Den totala förlusten för alla 2 060 medlemsföreningar beräknas bli runt 80 miljoner kronor för 2020. Ett hårt slag mot hembygdsrörelsens verksamhet enligt Jan Nordwall.

– De ekonomiska förlusterna drabbar verksamheten men också de byggnader och miljöer som föreningarna bevarar och levandegör. Det finns också en oro över minskat engagemang hos medlemmarna. Ett bra sätt att vara med och bidra i denna svåra tid är att bli medlem i den lokala hembygdsföreningen, säger Jan Nordwall.

De sjunkande besökssiffrorna märks vid landets drygt 1 300 hembygdsgårdar. Sveriges hembygdsförbund menar att det finns en stor potential i det lokala kulturarvet men att det behövs långsiktigt stöd från samhället.

– För att motverka pandemins negativa konsekvenser behöver vi se ett långsiktigt stöd. Hembygdsrörelsen gör ett viktigt arbete för kulturarvet och här finns en stor utvecklingspotential, inte minst för den inhemska turismen. Dessutom är det lokala föreningslivet otroligt viktigt för en hållbar demokratisk utveckling, säger Jan Nordwall.

Med över 2 000 föreningar i stort sett alla svenska kommuner är hembygdsrörelsen en av Sveriges största folkrörelser.

– Trots att coronapandemin nu begränsar möjligheten att skapa aktiviteter med fysiska möten fyller de kulturhistoriska miljöerna en viktig funktion. Många föreningar märker att människor har börjat utforska sin närmiljö i jakten på intressanta och coronasäkra utflyktsmål, säger Jan Nordwall.

(2021-03-21)

Se även Tuff sommar för hembygdsföreningarna (2020-07-29)