Sedan mitten av 1960-talet har Göteborgs universitet byggt upp en databas som utgjort grunden för Svensk ordbok. Av rädsla för att allmänheten ska få rätt att komma åt det unika materialet har universitetet valt att överlåta databasen till Svenska Akademien genom ett hemligt avtal. [GP]

https://www.gp.se/kultur/hemligt-avtal-med-akademien-1.831160