Hertig Karls Pris till Dick Harrison

Hertig Karls Pris går i år till historikern och författaren Dick Harrison, som genom sin berättarkonst gjort medeltiden levande för en stor publik. Hans senaste bok Stora döden, om pesten på 1300-talet, utsågs till bästa fackbok år 2000 och belönades med Augustpriset.

Dick Harrison är född 1966 och verksam som docent i historia vid Lunds universitet. Han har en stor vetenskaplig och populärvetenskaplig produktion bakom sig med fokus på europeisk medeltid.

Ur juryns motivering: ”Hos en bredare allmänhet har Dick Harrison genom sina historiska arbeten ökat förståelsen av det medeltida samhället i Europa. Han vidgar ofta perspektiven både vad gäller tid och rum och anknyter till dagens värld. Genom sin förtrogenhet med det medeltida källmaterialet och beläsenhet i andra historikers forskningar låter han läsarna lära känna människor, platser och händelser i den mångfasetterade europeiska historien. Harrison kan göra historisk kunskap levande. Han är en utmärkt berättare och hans språk har lyskraft. Hans känsla för detaljernas vikt är mästerlig. Hans produktion imponerar och vi vet att många med nyfikenhet ser fram mot nya, spännande läsupplevelser.”

Hertig Karls Pris, som är på 50 000 kronor, delas ut under Hertig Karls marknad som hålls på Nyköpingshus den 18 augusti. Historikerpriset har initierats av Nyköpings kommun.

Tidigare pristagare:
1994: Aleksander Loit
1995: Hans Villius och Olle Häger
1996: Hans Furuhagen
1997: Michael Nordberg
1998: Karin Johannisson
1999: Arne Jarrick
2000: Mats G Larsson

(2001-08-12)