Hertig Karls pris till två arkitekter

Hertig Karls pris för år 2002 delas mellan de två arkitekturhistorikerna Cecilia Björk och Laila Reppen, som har specialiserat sig mot svensk stadsbyggnadshistoria. Historiepriset på 50 000 kronor är instiftat av Nyköpings kommun och delas ut under Hertig Karls marknad på Nyköpingshus den 17 augusti.

Cecilia Björk och Laila Reppen belönas främst för sin populärt hållna, pedagogiskt framställda och faktamässigt gedigna bok Så byggdes staden. Den utkom år 2000 och handlar om den moderna svenska stadens framväxt ur ett arkitekturhistoriskt perspektiv. I en rikt illustrerad, välskriven och saklig text får vi följa såväl de stora dragen som de små detaljerna i omvandlingen av byggnader, gator, torg m.m. i de svenska städerna under huvudsakligen de senaste 100-150 åren. Där beskrivs också hur en stad växt fram och hur den byggda miljön och livet i staden skiftat över tid under inflytande av olika arkitekturideal. Boken har tillkommit i samarbete med Lars Nordling. I tidigare arbeten – Så byggdes husen och Sekelskiftets byggteknik – har de tillsammans med Per Kallstenius lika elegant, noggrant och ingående skildrat bland annat hustyper och byggnadsskick i svenska städer efter 1880.

Genom sina böcker har de båda pristagarna på ett utmärkt sätt lyckats föra ut kunskap om den byggda miljöns förändring ur ett historiskt perspektiv till en bred läsekrets. De har därigenom också bidragit till att öka förståelsen för hur dessa historiska processer påverkat dagens stadsmiljöer, skriver priskommittén i sin motivering.

Förra året gick Hertig Karls pris till Dick Harrison och året dessförinnan till Mats G Larsson.

(2002-08-09)