Om svenska judars liv i skuggan av Förintelsen

Många av de gamla svensk-judiska familjerna var välutbildade och framgångsrika, vissa var mycket förmögna och tillhörde samhällseliten. I generationer hade de gjort mycket för att smälta in och anpassa sig.

På 1930-talet, när rastänkandet fick grepp om politiken, förändrades läget i grunden. Släkterna Bonnier, Heckscher och Sachs hamnade högst upp på nazisternas dödslistor.

När Hitler ännu såg ut att vinna kriget tvingades de svenska judarna att gå från anpassning till överlevnad. Situationen försämrades snabbt och alternativen blev allt färre i skuggan av Förintelsen.

Bernt Hermele är journalist och författare. Han har tidigare skrivit Guldsot – berättelsen om Röda korset-bedragaren Johan af Donner, om Bonnierfamiljens mediemakt i Firman, och Judejävel – om svensk sionism och israelisk ockupation.

Bernt Hermele:
”Kommer de, så skjuter jag oss”. Om svenska judars liv i skuggan av Förintelsen
Lind & Co
Utkom 2018