Centrum för Näringslivshistoria är Årets arkiv

Centrum för Näringslivshistoria har utsetts Årets arkiv 2021 framför allt för arbetet med att dokumentera den pågående coronakrisens effekter på det svenska näringslivet. Årets vinnare presenterades digitalt på Arkivforum i Stockholm.

Juryns motivering:

”Centrum för Näringslivshistoria (CFN) började redan vid starten av pandemin föredömligt bevara företagens historia under covid-19. De var oerhört snabba på att hitta nya sätt att samla in uppgifter när pandemin startade. De insåg tidigt magnituden av historieskrivning medan den pågår. Med stor energi och ett snabbfotat arbetssätt har de sett till att det finns ett rikt material för framtiden när pandemin ska sammanfattas och analyseras.”

– Jag är både glad och stolt över att vi utsetts till Årets arkiv. Det är en välkommen bekräftelse på det spännande och utmanande arbete som vi gör med att dokumentera coronapandemins effekter. Den är ju inte över ännu, men vi vet redan nu att vi har varit med om att skapa samtidshistoria. Priset ger oss också inspiration till att fortsätta utveckla metoderna att dokumentera samtiden – bortom pandemin, säger Alexander Husebye, vd för Centrum för Näringslivshistoria.

– Centrum för Näringslivshistoria var inte bara oerhört snabba i att förstå vikten av att samla in material under pandemin, utan de har också använt en stor grad av nytänkande i digitala metoder, som kommer att vara användbara såväl för dem som andra arkivinstitutioner framgent, säger Johanna Lindell, vd för DIK och juryordförande.

Utmärkelsen Årets arkiv delas ut varje år sedan 2008 av fackförbundet DIK. Prissumman är 25 000 kronor. Juryn bestod av Johanna Lindell, vd för DIK och juryordförande, Niko Fastman, projektledare Arkivforum, Karin Åström Iko, riksarkivarie, Lars Lundqvist, vice ordförande Föreningen för arkiv och informationsförvaltning, Tomas Lidman, fd riksarkivarie och
Anastasia Pettersson, ordförande Näringslivets Arkivråd.

Årets arkiv
2020: Riksantikvarieämbetet
2019: ​Helsingborgs stadsarkiv
2018: Vara kommunarkiv
2017: Migrationsverkets arkiv
2016: Malmö stadsarkiv
2015: Swedbank Document Management
2014: Arkivcentrum i Dalarna
2013: Folkrörelsearkivet i Västerbotten
2012: Dokument- och arkivservice Ringhals
2011: Göteborgs stadsbyggnadsarkiv
2010: Stockholms läns landstings arkiv och biobankscentrum
2009: Arkivcentrum i Örebro
2008: Eskilstuna stadsarkiv

(2020-11-04)