Unik ärkebiskoplig sigillstamp hittad på Biskops-Arnö

Sigillstampen . Foto: Acta Konserveringscentrum

Foto: Acta Konserveringscentrum

En unik sigillstämpel från 1300-talet som tillhört ärkebiskopen Petrus Philippi har hittats på Biskops-Arnö. Fyndet gjordes av arkeologer i samband med att en ny ledning skulle dras på ön.

– Ett mycket ovanligt fynd, säger arkeologen Maria Lingström.

Det var när Arkeologerna vid Statens historiska museer undersökte området med metalldetektor i samband med att en ny ledning ska dras för vatten och avlopp i augusti, som sigillstampen dök upp. Stampen är bara bevarad i form av ett fragment, cirka 2 x 4 centimeter stort, och gjort av kopparlegering.

– Den kom i ett lager som hade en betydligt yngre datering från 1700-talet, men jag såg med en gång att det var något medeltida. Det hade inte hittats om vi inte använt metalldetektor eftersom det är så litet, säger arkeologen Maria Lingström.

På Mälarön Biskops-Arnö fanns under medeltiden en borg, som fungerade som ärkebiskoparnas sommarresidens. Ärkebiskopen Petrus Philippi (1332-1341) hade redan innan han valdes till ärkebiskop förvärvat ett så högt anseende att blivit provinsialprior (huvudman) för dominikanorden i hela Norden. Han var även aktiv när det gällde uppförandet av borgen.

– Det var han som slutförde bygget av ärkebiskopsborgen, delar av den finns fortfarande kvar i folkhögskolans källare, säger Lingström.

En stamp är en graverad stämpel för sigillavtryck i vax eller lack. Stämpeln har identifierats av statsheraldiker Henrik Klackenberg på Riksarkivet. Att det är ett fragment gör det extra intressant, eftersom en personlig sigillstamp ofta förstördes i samband med att ägaren dog. Enligt Klackenberg har det hittats ett 50-tal kyrkliga sigill i hela Sverige och de flesta är oftast hela vilket gör fyndet extremt ovanligt.

– Det är en sådan personlig ägodel nästan som en namnteckning, antingen begravdes man med den eller så såg man till att den förstördes när personen dog. Det häftiga med det här är faktiskt att stampen är trasig, säger Maria Lingström.

(2018-09-20)