Släkten Frumerie i Öregrund

Denna skrift handlar om de i släkten Frumerie som levde i Öregrund sedan 1672. För vallonerna låg Öregrunds värde framför allt i stadens rätt att skeppa järn från de uppländska bruken till Stockholm för vidare export. I England blev det uppländska stångjärnet känt som Öregrundsjärn.

För första gången följs Öregrundsfrumeries efterlevande ättlingar i Sverige. Författaren, Björn Hagelin, har anor i släkten Frumerie och han har studerat de tidiga generationerna i detta område och deras verksamheter. Vi får ta del av livet som sjöfarare under den tid vallonerna etablerade sig i Uppland och förändringarna för denna verksamhet under senare tid.

Björn Hagelin:
Valloner – inte bara på bruk. Om släkten Frumerie i Öregrund
Sällskapet Vallonättlingar
Utkom 2017