Historisk-arkeologiska perspektiv på Norrköpings äldre historia

I boken En synnerligen vacker och blomstrande stad sammanfattas Norrköpings historiska utveckling utifrån dagens kunskapsläge. Här skildras stadens långa och mångfasetterade utveckling, en stad med många historiska ansikten.

Boken utgör ett uppdaterat och moderniserat komplement till sexbandsverket Norrköpings historia (1965–1976). Under de senaste decennierna har ett helt nytt historiskt källmaterial sett dagens ljus. Sedan 1980-talet har flera hundra arkeologiska utgrävningar bedrivits i stadens kulturlager. I boken återges de viktigaste resultaten samlat. Ett mål har även varit att återge flertalet av de många stadskartor och byggnadsritningar som bevarats från tiden före 1800.

Ämnesmässigt spänner En synnerligen vacker och blomstrande stad över alla tänkbara aspekter av stadslivet under medeltid och nyare tid. ”Det breda anslaget, de många illustrationerna, referensapparaten och registret gör boken till ett modernt referensverk gällande Norrköpings äldre historia. Boken riktar sig därför lika mycket till den historiskt intresserade allmänheten som den stadshistoriska forskningen”, skriver förlaget.

Peter Carelli är docent i historisk arkeologi vid Lunds universitet. Han har varit chef för stadshistoriska avdelningen vid Dunkers kulturhus i Helsingborg och för Norrköpings stadsmuseum. Han är numera verksam vid Arkeologerna. Bland hans publikationer kan nämnas Det medeltida Skåne. En arkeologisk guidebok och Lunds historia, Medeltiden – En metropol växer fram (990–1536).

Peter Carelli:
En synnerligen vacker och blomstrande stad. Historisk-arkeologiska perspektiv på Norrköpings äldre historia, ca 1000–1800
Ekström & Garay
Utkom 2021