I början av 1900-talet genomfördes en kartläggning av Sveriges större vattendrag inför utbyggnaden av vattenkraften. Kartläggningen publicerades i tre volymer under namnet "Förteckning över Sveriges vattenfall". Nu har de digitaliserats och tillgängliggjorts i pdf-format. [SMHI]

http://www.smhi.se/nyhetsarkiv/historiska-beskrivningar-av-sveriges-vattendrag-digitaliserade-1.34851