Historiska museet i Lund räddat

Lunds universitets historiska museum behöver inte lägga ner sin publika verksamhet. Det står klart sedan universitetsstyrelsen beslutat om besparingarna som ska komma till rätta med universitetets underskott på 80 miljoner kronor.

Humaniora och teologi befinner sig i en svår ekonomisk situation och det gäller särskilt den grundläggande utbildningen. Prognosen för år 2000 pekar på ett underskott på 13 miljoner kronor. Områdesstyrelsen föreslog att anslaget till Lunds universitets historiska museum minskas från 3,7 till 2 miljoner kronor vilket skulle innebära att museet inte längre samlar in arkeologiskt material utan bara förvaltar det redan insamlade. Den publika verksamheten skulle också upphöra.

Vid sitt senaste sammanträde beslutade dock universitetsstyrelsen att besparingen inte bör bli så långtgående utan stanna vid 1 miljon kronor. Genom att förenkla rutinerna att registrera arkeologiskt material behöver inte museets publika verksamhet eller insamlingen av material läggas ned.

(2000-09-22)