Historiska patent blir tillgängliga för forskare och allmänhet

Det har blivit lättare att leta information om historiska personers patent. Alla beviljade patent från 1746 till 1945 har digitaliserats i en öppen sökbar databas i ett samarbete mellan Företagsekonomiska institutionen vid Uppsala universitet och Patent- och registreringsverket (PRV).

Databasen ”Svenska historiska patent” kompletterar PRV:s digitala patentregister för åren 1975–2014, med de äldsta uppgifterna från 1746. Sverige hade tidigt en mycket modern patentlagstiftning och det finns en unik mängd samlad data, vilket gör databasen även internationellt intressant. Det finns redan samarbete med Spanien.

Databasen öppnar bland annat för att titta närmare på hur företag skapats utifrån ny kunskap, hur nya marknader växer fram och hur patent är kopplat till ekonomisk tillväxt. Även för frågor om välfärdssamhällets utveckling är databasen intressant. Men den kan också svara på mer specifika frågor som ”Hade min farmor ett patent?” eller ”Söktes några patent av bokbindare i Ånge på 1800-talet?”.

– Detta är ett spännande samarbete som öppnar stora möjligheter för företagande och forskning inom flera fält, samtidigt som den säkert kommer att intressera även en bred historiskt intresserad allmänhet, säger rektor Anders Hagfeldt, som själv har flera patent.

– Patentdokumenten utgör världens mest omfattande källa till teknisk information. I praktiken betyder det att alla tekniskt och ekonomiskt betydelsefulla lösningar i världen finns beskrivna i patentdokument. Du kan skapa värde för ditt företag när du drar nytta av det som redan har gjorts och som finns utförligt beskrivet i databaser med patentinformation. Därför är det extra roligt att kunna visa vilken guldgruva av teknisk och historisk information som finns i våra arkiv och som nu ser dagens ljus i samarbetet med Uppsala universitet, säger Peter Strömbäck, generaldirektör på PRV.

Arbetet med digitaliseringen har pågått under ett antal år med finansiering från Riksbankens jubileumsfond. Databasen gör det lättare att forska på patent, men erbjuder också en intressant källa till information för allmänheten, till exempel släktforskare.

Databasen ”Svenska historiska patent” invigdes den 20 maj och nås här.

(2022-05-28