Stora brobyggare i Stockholm

Under de första decennierna av 1900-talet byggdes alla stora broar i centrala Stockholm. Behov av bättre kommunikationer drev utvecklingen och nya material och ny teknik gjorde den möjlig. Ingenjörer med kunskap och visioner förverkligade de stora byggnadsverken.

Axel Björkman konstruerade och byggde många broar med järn och stål och blev pionjär att använda armerad betong. Han byggde bland många andra den stora Skurubron och hans företag Arcus, byggde Riksbron.

Ernst Nilsson och Salomon Kasarnowsky hade centrala roller i de enorma infrastrukturprojekt som pågick i Stockholm vid denna tid. Nya genomfartsleder krävde broar för bilar och tåg. Hammarbyleden fick många följdprojekt, vid Danvikstull en klaffbro, vid Skanstull en klaffbro och en sluss samt vid Liljeholmen en ny bro. Tävlingen om Årstabron vanns av Björkman men Ernst Nilssons och Kasarnowskys förslag blev det som byggdes. De ansvarade också för konstruktioner och byggande av bland andra Tranebergsbron, Västerbron, S:t Eriksbron och Stora Essingebron.

I Stockholm fanns Bergsunds Mekaniska Verkstad. Företaget byggde fartyg men levererade också många stålbroar, främst till Statens Järnvägar men deltog också i byggandet av uppmärksammade broar i Stockholm.

Sture Samuelsson var fram till pensionen professor i konstruktionslära vid KTH i Stockholm. Han har tidigare skrivit Ingenjörens konst. Materiel och konstruktion ger form.

Sture Samuelsson:
Stora brobyggare. Ingenjörernas triumf
Balkong Förlag
Utkom 2022