Metalldetektering inom arkeologi och forskning

Metall i form av föremål, mynt och slaggprodukter är ett viktigt arkeologiskt källmaterial. Det är en källa till förståelse av allt från handel, rituella aktiviteter, hantverk och smide till konstruktionen av identiteter i det förflutna. Som material betraktat har metall även egenskaper som gör det tekniskt möjligt att spåra den under jord genom metalldetektering. Kunskapen om kulturarvet kan ökas och fördjupas genom samarbete med de entusiaster som utövar metalldetektering som hobby. Dessvärre motverkar regleringen av metalldetektering en sådan utveckling.

Därför tog Örebro läns museum initiativ till ett seminarium kring hur samarbetet mellan metalldetekterare, arkeologer och forskare kan utvecklas. Texterna i denna antologi är en rapport från detta tillfälle, och belyser på olika sätt möjligheterna en ökad samverkan ger samt behovet av förändrade attityder. Samverkan med personer som vill använda metalldetektor, för att söka efter spår av forntida människor, har två syften. För det första att på ett ordnat sätt öka den arkeologiska kunskapen om det förflutna, för det andra att ge både metallsökarentusiaster och allmänhet en direktkontakt med forntiden. ”Vår förhoppning är att boken ger konstruktiva uppslag för att realisera dessa syften.”

Magnus O. Ljunge (redaktör):
Metalldetektering inom arkeologi och forskning
Örebro läns museum
Utkom 2020