Varje år besöker många turister fornminnet Gamla Uppsala för att ta del av platsens historia. För att komma upp till högarna promenerar man på stigar som i dagsläget är så slitna att fornminnet riskerar att skadas. För att råda bot på detta inleder Statens fastighetsverk nu en renovering som innebär att gräs och örtturf ska flyttas till Tingshögen.

År av fottramp upp och nerför Tingshögen har gjort att djupa stigar har bildats i sluttningarna. Skadorna är omfattande och behöver omgående tas om hand.

– Först måste marken förberedas och förstärkas för att sedan fyllas på med grus och sand. Därefter transplanterar vi gräs och så kallad örtturf från en annan del av Gamla Uppsala. Med den här metoden blir beläggningen snarlik den ursprungliga, säger Simon Erlandsson, teknisk förvaltare vid Statens fastighetsverk.

Foto: Statens fastighetsverk

Avsikten är att transplantera stigarna med befintligt gräs och örtturf från en perifer del av området. För att projektet ska lyckas är det viktigt att det gräs och de örter som flyttas har likartad flora och trivs på samma växtplats. Trots att man tar hänsyn till detta tar det tid för växterna att rota sig.

– Som vanligt måste man ha tålamod då det kommer till växter. Vi räknar med att det kommer att ta cirka 1-2 år innan stigarna har etablerats med växtlighet. För att gräs och örter ska få chans att växa i lugn och ro kommer vi under renoveringstiden att stänga av kullen med ett lågt trästaket, säger Rein Matson, specialist trädgård och park vid Statens fastighetsverk.

Arbetet utförs av Uppsala universitet, institutionen för Arkeologi och antik historia med rådgivning av Sveriges lantbruksuniversitet samt arbetsmarknadsförvaltningen i Uppsala kommun. Statens fastighetsverk finns med för att övervaka arbetet.