Vikingatidens människooffer

Det finns flera sätt att komma vikingarna in på livet. Här har deras spektakulära offertraditioner valts och de visar sig vara en omistlig nyckel till vår förståelse av deras sätt att tänka om krig, hierarki, ära, liv och död.

Frågan om nordborna offrade människor har länge varit kontroversiell. Klas Wikström af Edholms forskningsinsats har givit oss flera viktiga pusselbitar. I boken Vikingatidens människooffer sveper han över praktiskt taget allt tillgängligt material – källtexter såväl som arkeologiska fynd, och inte bara från vikingatid utan även längre tillbaka – och fram träder en föreställningsvärld som visar sig vara djupt präglad av människooffrande. Kanske var vikingarnas tid precis så blodbesudlad som man föreställt sig den?

Klas Wikström af Edholm är filosofie doktor i religionshistoria och lade fram sin avhandling Människooffer i myt och minne vid Åbo Akademi 2020.

Klas Wikström af Edholm:
Vikingatidens människooffer
Natur & Kultur
Utkom 2023

Nominerad som Årets bok om svensk historia 2023