Jämtars leverne spåras i gamla fröers genetik

Den gamla sorten jämtländskt korn finns bevarad i den nordiska genbanken NordGen. Foto: Matti Leino

Den gamla sorten jämtländskt korn finns bevarad i den nordiska genbanken NordGen. Foto: Matti Leino

Enligt genetiska analyser av gamla spannmålsprover odlades i Jämtland två typer av korn under slutet av 1800-talet. Det visar en studie gjord av forskare vid universiteten i Linköping och Stockholm.

Att man i den bördiga Storsjöbygden varit relativt självförsörjande ser forskarna som en förutsättning för utvecklingen av av en lokal kornsort. Längre bort från Storsjön var man mer beroende av handel vilket resulterat i en korntyp mer lik den i omgivande regioner.

Hör ett inslag på Vetenskapsradion

(2021-09-09)