Hotade kustfästningar dokumenteras i Karlskrona

Anläggningar som tillhört det numera nedlagda kustartilleriet i Karlskrona dokumenteras nu av Statens sjöhistoriska museer. Intakta miljöer i flera batterier och radarstationen Gruvan fotograferas i detalj. Regeringen förväntas snart besluta om befästningarna skall bli byggnadsminnen.

Ända sedan 1680-talet har örlogsstaden Karlskrona skyddats med hjälp av befästningar ute på öarna. Totalt finns cirka 1 200 till 1 500 anläggningar från olika tider runt Karlskrona, allt från enkla skyttevärn till mer komplicerade, tunga befästningar. De sista fasta batterierna togs ur bruk år 2000 då kustartilleriet, KA 2, lades ner.

Statens sjöhistoriska museer genomför nu en fotodokumentation av en rad befästningar på Aspö och Tjurkö som representerar det nedlagda kustartilleriet. Genom hundratals bilder förevigas både stort och smått i de olika miljöerna av fotograf Erling Klintefors från Marinmuseum. Fotografierna kommer att bevaras i museets fotoarkiv.

Arbetet med dokumentationen påbörjades redan i våras i samband med att de tunga pjäserna på batteri Tjurkö nedmonterades och skrotades. Batteriet anlades under andra världskrigets beredskap och utgjordes av fyra stycken 15,2 cm pjäser.

Ett just avslutat arbete är fotograferingen av Gruvan på Aspö, en radarstation för kustspaning som byggdes i mitten av 1950-talet. Hela anläggningen är så gott som intakt från den tiden. Näst på tur för dokumentation står batteri Ellenabben på Aspö, ett snabbskjutande batteri från 1970-talet – också det helt intakt. Det var det allra sista fasta batteriet i Blekinge som var i bruk.

Vad som kommer att ske med anläggningarna på Aspö är ännu oklart. Riksantikvarieämbetet har i samverkan med bl.a. Fortifikationsverket och Statens fastighetsverk gjort en kulturhistorisk prioritering. Av objekten på Aspö har man lyft fram Ellenabbens fort, Aspöberg, Jutudden, Gruvan och Ellenabben 2 som önskvärda att skydda som byggnadsminnen. Kulturdepartementet bereder nu ärendet och regeringen förväntas presentera ett beslut inom kort.

(2002-11-28)