Lisa Månsson ny chef för Naturhistoriska riksmuseet

Lisa Månsson. Foto: Bengt Olofsson

Foto: Bengt Olofsson

Regeringen har utsett Lisa Månsson till ny överintendent och chef för Naturhistoriska riksmuseet. Månsson var museiverksamhetschef vid Naturhistoriska riksmuseet och har en bakgrund som museichef för Vasamuseet, tillika en forskarbakgrund från Karolinska institutet samt University of British Columbia. Hon tillträdde som överintendent den 1 november 2021.

– Redan under det dryga år som museiverksamhetschef har Lisa Månsson varit en samlande kraft och bidragit mycket till att lyfta fram Naturhistoriska riksmuseet som en viktig samhällsaktör, vilket lovar gott för fortsättningen i rollen som överintendent, säger t.f överintendent Pär Rådling.

– Jag är oerhört glad och stolt över förtroendet att få leda denna anrika verksamhet, ett forskande museum, och dess utvecklingsresa framåt. I en tid med hotad biologisk mångfald, klimatförändring, faktaresistens och pandemi har Naturhistoriska riksmuseet, med sin flerhundraåriga historia, en tydlig roll att spela i människors vardag och medvetande. Den snabba digitala utveckling som vi sett under pandemin öppnar upp för nya möjligheter att nå brett i hela landet. Det ger oss nya förutsättningar att verkligen vara ett riksmuseum fullt ut, säger Lisa Månsson.

Månsson började som naturvetare och disputerade vid Karolinska institutet. Som forskare vid University of British Columbia i Kanada väcktes passionen för att kommunicera vetenskap och nästa arbetsplats blev science centret Tom Tits Experiment i Södertälje, där Lisa efter flera tjänster slutade som t.f. VD. Lisa var sedan museichef för Vasamuseet under fem framgångsrika år. ”Under de senaste 17 månaderna vid Naturhistoriska riksmuseet har Lisa varit en mycket omtyckt och skicklig museiverksamhetschef”, skriver museet.

Lisa Månsson efterträder Joakim Malmström som i april i år tillträdde som riksantikvarie.

(2021-11-05)

Se även Joakim Malmström ny chef för Naturhistoriska riksmuseet (2017-02-04)