Hundra årgångar av Fornvännen på nätet

Fornvännen

Fornvännen, den ledande svenska tidskriften för antikvarisk forskning, firade år 2005 sitt 100-årsjubileum. I samband med jubileet föddes planerna på att digitalisera hela textmassan och göra den fritt tillgänglig via nätet.

Fornvännens artiklar är skrivna på svenska, ibland också på danska eller norska, men från 1925 finns bildtexter och sammanfattningar på engelska eller tyska. Det förekommer också artiklar på engelska eller tyska och då har de en svensk sammanfattning.

Varje nummer av den tryckta Fornvännen innehåller en eller flera vetenskapliga uppsatser, korta meddelanden av nyhetskaraktär, debatt, rapporter från konferenser och utställningar samt recensioner av nyutkommen litteratur.

Huvudområdena är förhistorisk arkeologi, medeltidsarkeologi och medeltidens konsthistoria, men i form av artiklar, meddelanden eller debatt handlar det också om byggnadsundersökningar, forskningshistoria och bibliografi, ikonografi, kulturminnesvård, marinarkeologi, numismatik, ortnamn, osteologi, runologi, teori och metodik samt äldre historia.

Inskanningsprojektet har finansierats av Vitterhetsakademien och utförts vid Vitterhetsakademiens bibliotek. Förutom att vara en digitaliserad tidskrift speglar också Fornvännen hur den antikvariska forskningen har utvecklas under hundra år.

Artiklarna i Digitala Fornvännen 1906–2005 är fritt tillgängliga i fulltext på Riksantikvarieämbetets sajt.