Tillfällig flaggdag uppmärksammar införandet av allmän rösträtt

Den 17 december 2018 är det 100 år sedan riksdagen fattade det principiella beslutet att införa allmän och lika rösträtt i Sverige. För att fira 100-årsminnet av demokratins genombrott har regeringen i dag beslutat att göra den 17 december 2018 till en tillfällig allmän flaggdag.

Den allmänna flaggdagen den 17 december möjliggörs genom en tillfällig ändring i förordningen om allmänna flaggdagar och det är första gången som en flaggdag bara förekommer vid ett tillfälle.

Den tillfälliga allmänna flaggdagen har sin grund i ett tillkännagivande från riksdagen om att regeringen bör uppmärksamma 100-årsminnet av demokratins genombrott.

(2018-10-18)