Kvidinge stenkross vill bryta ny mark och därför görs en arkeologisk undersökning av platsen. Så här långt har spåren efter två hus grävts fram: ett långhus från järnåldern och ett grophus. [HD]

https://www.hd.se/2007-11-24/nya-jarnaldersfynd-pa-kvidingefaltet