Stavningen av namnet på den 7,5 kvadratkilometer stora ön ett par sjömil väster om Landskrona skall avgöras av regeringen. [Sydsvenskan]

https://www.sydsvenskan.se/2012-09-03/hven-eller-ven