En TV-serie om Sveriges inflytande på Finlands historia har lett till en så inflammerad debatt att programledaren Juhani Seppänen var tvungen att ta ett hemligt telefonnummer. [SvD]

https://www.svd.se/sveriges-paverkan-i-finland-en-kanslig-fraga