Industriland – när Sverige blev modernt

Arbetets museum
14 april 2007 – april 2012

Den 14 april 2007 öppnades den i särklass största satsning som gjorts på Arbetets museum i Norrköping: Industriland – när Sverige blev modernt. Med utställningen vill museet ge den historiska bakgrunden till skapandet av välfärdslandet och industrinationen Sverige. Fokus är perioden 1930-1980. Under denna period uppfanns begrepp som folkhem, samförstånd och demokratisk design, och grunden lades för den bild av Sverige som finns än idag. Men vart är vi på väg nu? Utställningen kommer att visas under fem år och är ett samarbete med näringslivet, fackföreningsrörelsen, forskare och arkiv.

Löpande bandet

Löpande bandet. Foto: Fotografica

I utställningen varvas enskilda personers minnen och berättelser med fakta kring ekonomisk utveckling och politiska beslut från perioden. I olika temarum behandlas frågor kring bland annat boende, arbete, fritid, barn och ungdom, konsumtion, entreprenör-skap, drömmar och visioner. I utställningens biografsalong kommer journalfilmer, reklamfilmer och dokumentärfilmer från tiden att rulla.

För första gången i museets historia har man gjort en föremålsinsamling bland allmänheten. Människor har skänkt föremål som kännetecknar perioden – både vardagsföremål och arbetsredskap – som fått dem att känna sig moderna eller som betytt mycket. Föremålen kommer att cirkulera runt i utställningen på ett 160 meter långt löpande band. De cirka 1 300 arbetslivsmuseer som finns runt om i landet finns också representerade i utställningen. Det är på dessa museer som den svenska företags- och industrihistorien i hög grad berättas idag.

Temarum Barn

Temarum Konsumtion

Temarum Barn. Foto: Fotografica

Temarum Konsumtion. Foto: Fotografica

Utställningen syftar till att ge framför allt ungdomar en möjlighet att fundera över och ta ställning till livsavgörande frågor som: Vilken utbildning ska jag välja? Vilken framtid tänker jag mig? Var kommer jobben att finnas? Hur kan jag påverka framtiden? En tillbakablick i en nära förfluten tid ger möjlighet till reflektion och jämförelse.

Finansminister Anders Borg invigde utställningen den 14 april och bland de medverkande på vernissagen fanns även före detta statsminister Ingvar Carlsson och författare Maj-Gull Axelsson.