Inlåst & utanför

Östergötlands museum
28 maj – 30 augusti 2024

Den nya utställningen Inlåst & utanför berättar om statlig institutionsvård för personer med intellektuell funktionsnedsättning och samhällets syn på människan och det “normala”. Den är ett samarbete mellan Östergötlands museum och Myndigheten för delaktighet.

Hur hänger rasbiologi och uppbyggnaden av det svenska folkhemmet ihop med institutionsvård? I utställningen fokuseras perioden under 1900-talet när Sverige hade institutioner i statlig regi, då många med funktionsnedsättning låstes in och vårdades. Många av dem vittnar om vanvård och övergrepp, och hur de ansågs vara ett “problem” som skulle gömmas undan från resten av samhället.

Besökarna får genom utställningen ta del av personliga berättelser om hur livet på institution kunde se ut och bjuds in till reflektion kring hur normer påverkar synen på vad som anses passa in i samhället.

Inlåst & utanför visar hur samhällsstrukturer, ideologier och politiska beslut kan påverka möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att leva ett liv som andra och hur människosynen förändrats över tid och hur det ser ut i dag.