Internationellt nätverk för historiska tidsresor

Den 14-16 november samlades ett 30-tal experter på historia och pedagogik i Vimmerby för att diskutera ”living history”. Deltagarna kom från åtta olika länder – Estland, Lettland, England, Island, Italien, Kenya, USA och Sverige. Såväl skolor, museer som universitet var representerade.

Varje land och institution redogjorde för hur man arbetar med att levandegöra historiska platser genom historiska tidsresor och rollspel. Innan tidsresorna genomförs utbildningar för lärare och andra intresserade för att rollspelen ska hålla hög kvalitet avseende innehåll och pedagogik. Exemplen som presenterades vid symposiet kom bland annat från den medeltida staden Tallinn, det antika kejsarpalatset i Rom, invandrarmiljöer i Minnesota och historiska farleder i New Mexico.

Arrangörer för symposiet i Vimmerby var Kalmar läns museum och Vimmerbyakademin. Kalmar läns museum har i tjugo år arbetat med kulturmiljöpedagogik och historiska tidsresor, såväl i Kalmar län, som nationellt och internationellt. Flera av de deltagande länderna har hämtat sin inspiration från Kalmarmuseet. Vimmerbyakademin lyfter fram arvet efter Astrid Lindgren och deltagarna fick vara med om en tidsresa till år 1914 och fira Astrids sjuårsdag hemma hos hennes mormor i Pelarnehult strax utanför Vimmerby.

Under Vimmerbysymposiet diskuterades tankar omkring lärande, kunskap och hur bygder kan utvecklas med kulturmiljöpedagogik och tidsresor.

– Historiska tidsresor är ett viktigt redskap för att lära sig något om sin lokala historia och lyfta fram olika historiska miljöer, säger Jon Hunner, professor i historia vid New Mexico State University i Las Cruces.

Som ett resultat av symposiet beslöt deltagarna att bilda ett internationellt nätverk i kulturmiljöpedagogik och historiska tidsresor – Historic Environment Education and Time Travels. Kalmar läns museum utsågs till koordinator och samordnare för nätverket. Förhoppningen är att nätverket skall kunna inspirera till att utveckla och sprida arbetsmetoder runt kulturmiljöpedagogik och tidsresor.

(2004-11-22)