Nioåring hittade medeltida skatt

Nioårige Alexander Granhof och hans farfar var under helgen ute för att titta på platsen för slaget vid Lund. De ärgade metallbitar som Alexander plockade upp visade sig vara medeltida silvermynt och Riksantikvarieämbetets arkeologer fick göra en nödutryckning för att undersöka platsen.

– Det blev full aktivitet på vårt kontor efter familjen Granhofs besök, säger Anders Löfgren, enhetschef på Riksantikvarieämbetet UV Syd. Redan dagen därpå var vi på plats med metalldetektorer för att lokalisera skattgömman.

Alexander Granhof på fyndplatsen

Alexander Granhof på fyndplatsen. Foto: Riksantikvarieämbetet/UV Syd.

Myntskatten hade lagts i två keramikkärl som placerats bredvid varandra i en mindre grop. Uppskattningsvis består den av över 7 000 mynt, några mindre silverbitar och ett smycke.

I huvudsak består skatten av danska mynt, så kallade borgarkrigsmynt (penningar) med låg silverhalt som troligtvis är präglade i Lund. I skatten finns även västeuropeiska mynt, framförallt engelska som med sin höga silverhalt var internationellt gångbara betalningsmedel under högmedeltiden (omkring år 1300).

Delar av myntskatten

Delar av myntskatten. Foto: Riksantikvarieämbetet/UV Syd.

Undersökningen är nu avslutad och mynten är tillvaratagna. Numismatiker från Lunds universitets historiska museum har utfört bestämningen av mynten och konservatorer har rengjort mynten och preliminärt konserverat en del mynt. Nu återstår att ta reda på varför skatten hamnat i jorden.

(2008-04-28)